Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΛΠ.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΣΤ΄
1871-1872
1873
ΠΡΑΚΤΙΚΑ.