Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΗ΄ (ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΣ 1861-1886)
1861-1886 (?)
1888