Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ G. HIRSCHFELD ΤΑΚΤ. ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΚΟΙΝΙΣΒΕΡΓΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
HIRSCHFELD
G.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΗ΄ (ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΣ 1861-1886)
1861-1886 (?)
1888
Γ΄. ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΙ ΕΠΙ ΤΗ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΔΙ.