Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΟΥ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΕΓΕΝΕΤΟ Η ΕΞ ΑΣΙΑΣ ΕΙΣ ΕΥΡΩΠΗΝ ΔΙΑΒΑΣΙΣ ΤΟΥ ΔΑΡΕΙΟΥ
ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Π.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΔ΄-ΚΣΤ΄ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ)
1892-1895 (?)
1896