Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ
ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΔ΄-ΚΣΤ΄ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ)
1892-1895 (?)
1896