Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΝ ΑΓΙΩ ΟΡΕΙ ΑΘΩ ΣΥΛΛΕΓΕΙΣΑΙ
ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞ. Ε.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΔ΄-ΚΣΤ΄ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ)
1892-1895 (?)
1896