Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ
ΚΟΠΑΣΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Ε.
ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟ
ΙΣΤΟΡΙΑ/ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΔ΄-ΚΣΤ΄ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ)
1892-1895 (?)
1896