Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

Η ΑΡΧΑΙΑ ΛΥΤΤΟΣ
ΚΟΠΑΣΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Ε.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ/ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΔ΄-ΚΣΤ΄ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ)
1892-1895 (?)
1896