Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΑΝΕΚΔΟΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΤΩ ΒΟΥΝΩ
ΓΕΔΕΩΝ
ΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩ.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ/ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΔ΄-ΚΣΤ΄ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ)
1892-1895 (?)
1896