Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΕΚΘΕΣΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ
ΑΝΘ.
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ/ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Λ'
1905-1907
1908
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕ΄ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΠΌ ΙΟΥΝΙΟΥ 1905 ΜΕΧΡΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 1906. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΜΕ΄ ΚΑΙ ΜΣΤ΄ 1905-1907.