Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ. Η ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΒΛΑΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝ ΑΥΤΗ ΕΓΓΡΑΦΑ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΑΙ ΚΤΛ.
ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ
Β. Α.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΕΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΖ'
1895-1899
1900
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΛΕ΄, ΛΣΤ΄, ΛΖ΄ ΚΑΙ ΛΗ΄ 1895-1899.