Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

Ο ΠΑΦΛΑΓΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ ΚΑΘ' ΟΜΗΡΟΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΒΩΝΑ.
ΠΑΡΑΝΙΚΑΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ/ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΖ'
1895-1899
1900
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΛΕ΄, ΛΣΤ΄, ΛΖ΄ ΚΑΙ ΛΗ΄ 1895-1899.