Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΚΟΙΝΑ ΝΟΜΙΜΑ Ή ΤΟ ΠΑΡ' ΑΡΧΑΙΟΙΣ ΕΛΛΗΣΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΝ .
ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ
ΝΕΣΤΩΡ
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΔΙΚΑΙΟ
ΚΖ'
1895-1899
1900
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΛΕ΄, ΛΣΤ΄, ΛΖ΄ ΚΑΙ ΛΗ΄ 1895-1899.