Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΟΛΥΖΩΗΣ Ο ΛΑΜΠΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
Δ. Α.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ/ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΚΖ'
1895-1899
1900
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΛΕ΄, ΛΣΤ΄, ΛΖ΄ ΚΑΙ ΛΗ΄ 1895-1899.