Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΟΥΓΓΡΟΒΛΑΧΙΑΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ (1792-1793).
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Θ.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΖ'
1895-1899
1900
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΛΕ΄, ΛΣΤ΄, ΛΖ΄ ΚΑΙ ΛΗ΄ 1895-1899.