Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΥΣ.
ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ
ΙΑΡΔΑΝΟΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ/ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΚΖ'
1895-1899
1900
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΛΕ΄, ΛΣΤ΄, ΛΖ΄ ΚΑΙ ΛΗ΄ 1895-1899.