Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

Ο ΣΑΚΕΣΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΣΚΗΝΗ.
ΖΩΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Χ.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΖ'
1895-1899
1900
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΛΕ΄, ΛΣΤ΄, ΛΖ΄ ΚΑΙ ΛΗ΄ 1895-1899.