Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΛΑΡΟΥ ΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟΝ ΕΓΚΩΜΙΟΝ.
ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΖ'
1895-1899
1900
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΛΕ΄, ΛΣΤ΄, ΛΖ΄ ΚΑΙ ΛΗ΄ 1895-1899.