Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΛΙΒΥΣΣΑ, ΔΑΚΙΒΙΖΑ, ΓΚΕΓΠΟΥΖΑ, ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΣΤΑΚΗΝΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ.
ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ
Ξ. Α.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ/ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΖ'
1895-1899
1900
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΛΕ΄, ΛΣΤ΄, ΛΖ΄ ΚΑΙ ΛΗ΄ 1895-1899.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΙΤΛΟΥ: "Α) ΛΙΒΥΣΣΑ, Β) ΔΑΚΙΒΙΖΑ, Γ) ΓΚΕΠΟΥΖΑ. ΕΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΓΚΕΠΟΥΖΗΣ. ΕΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΝΝΙΒΑ. ΕΙΚΩΝ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΟΥ. ΤΑ ΒΟΥΤΙΟΥ".