Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ.
ΚΕΠΕΤΖΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ Σ.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΔΙΚΑΙΟ
ΚΖ'
1895-1899
1900
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΛΕ΄, ΛΣΤ΄, ΛΖ΄ ΚΑΙ ΛΗ΄ 1895-1899.