Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΚΡΙΣΙΣ ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝ ΚΑΤΕΡΛΗ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΚΡΗ "ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ"
ΚΑΛΒΟΚΟΡΕΣΗΣ
Δ. Κ.
ΕΚΘΕΣΗ
ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΙΑ
ΚΖ'
1895-1899
1900
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΤΆ ΤΑ ΛΣΤ΄ ΚΑΙ ΛΖ΄ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΤΗ 1896-1898. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΛΣΤ΄ ΚΑΙ ΛΖ΄ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΠΌ ΜΑΪΟΥ 1896 ΜΕΧΡΙ ΜΑΪΟΥ 1898. ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΠΡΟΕΔΡΙΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΙ, ΕΠΕΤΕΙΟΙ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΛΕ΄, ΛΣΤ΄, ΛΖ΄ ΚΑΙ ΛΗ΄ 1895-1899.