Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ.
ΓΕΔΕΩΝ
Μ. Ι.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΣΤ'
1894-1895
1896
ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ.