Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΕΒΡΥΖΕΛΜΙΔΟΣ ΘΡΑΚΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΣ.
ΛΑΜΠΟΥΣΙΑΔΗΣ
Γ.Ι.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΣΤ'
1894-1895
1896
ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ.