Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΒΙΒΛΙΟΦΥΛΑΚΟΣ Ν. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΘΕΣΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ν.
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΚΣΤ'
1894-1895
1896
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ.