Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗΝ ΤΑΥΤΗΝ (ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΠΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ "ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ")
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ/ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΚΣΤ'
1894-1895
1896
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.