Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΝΙΚΗΤΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΕΥΣ
Α.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΣΤ'
1894-1895
1896
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.