Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΤΙΝΩΝ ΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΣΦΑΛΜΕΝΩΣ ΤΟΝΟΥΜΕΝΩΝ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
ΔΗΜ.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΚΒ΄
1889-1890 ΚΑΙ 1890-1891
1891
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.