Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΟΙΑ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΝ ΕΠΟΨΙΝ.
ΒΕΓΛΕΡΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΔΙΚΑΙΟ/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
ΚΒ΄
1889-1890 ΚΑΙ 1890-1891
1891
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.