Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

Η ΑΓΩΓΗ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ ΗΘΙΚΗΝ.
ΒΕΓΛΕΡΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
ΚΒ΄
1889-1890 ΚΑΙ 1890-1891
1891
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.