Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ.
ΒΙΚΕΛΑΣ
Δ.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΒ΄
1889-1890 ΚΑΙ 1890-1891
1891
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.