Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΗΡ. ΒΑΣΙΑΔΟΥ
ΜΑΚΡΗΣ
Κ.
ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΒ΄
1889-1890 ΚΑΙ 1890-1891
1891
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΜΑΪΟΥ 1889 ΜΕΧΡΙ ΜΑΪΟΥ 1890