Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΚΑΡΑΠΑΝΕΙΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΜΕΘΟΔΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΙΗ'
1883-1884
1888
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ.