Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΠΑΝΕΙΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΔΙΑ ΤΡΙΤΟΝ ΕΤΟΣ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΙΕ'
1880-1881
1884
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ.