Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ Ή ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΗΣ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΔΗΜΩΔΕΣΙ ΔΙΑΛΕΞΕΣΙ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ.
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Κ.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ/ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΙΕ'
1880-1881
1884
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.