Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΛΟΓΟΥ
ΜΟΥΣΙΚΟΣ
Ι. Θ.
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΙΓ΄
1878-1879
1880
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Β΄ ΕΚΘΕΣΕΙΣ.