Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.
ΠΑΠΑΡΡΟΥΣΗΣ
Π.
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΙΓ΄
1878-1879
1880
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Β΄ ΕΚΘΕΣΕΙΣ.