Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

[ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ] ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΥΤΗΣ.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΙΓ'
1878-1879
1880
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Β΄ ΕΚΘΕΣΕΙΣ