Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

[ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ] ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΙΓ'
1878-1879
1880
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Β΄ ΕΚΘΕΣΕΙΣ