Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΚΛΟΓΗ ΑΥΤΟΥ ΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙΣΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ.
ΒΑΣΙΑΔΗΣ
ΗΡΟΚΛ.
ΛΟΓΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΙΓ'
1878-1879
1880
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Α΄ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΑΛΙΑΙ.