Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΚΑΡΑΠΑΝΕΙΟΣ ΑΓΩΝ, ΠΕΡΙ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΚΑΡΑΠΑΝΕΙΟΣ ΑΓΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΙΓ'
1878-1879
1880
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.