Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΣΧΕΔΙΟΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ ΑΥΤΗΣ.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Γ. Δ.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΙΓ'
1878-1879
1880
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.