Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ, ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΒΕΛΕΓΡΑΔΩΝ.
ΑΡΙΣΤΑΡΧΗΣ
ΣΤ.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΙΓ'
1878-1879
1880
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.