Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΠΕΡΙΞ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΙΓ'
1878-1879
1880
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.