Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΝΕΩΤΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ (ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΔΥΟ).
ΠΑΣΠΑΤΗΣ
Α. Γ.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΙΓ'
1878-1879
1880
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.