Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΑΛΜΥΡΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (ΜΤΦΡ. Δ. ΠΛΗΘΩΝΙΔΟΥ).
MORDTMANN
A.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Ζ΄
1872-1873
1874
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.