Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΥ ΛΙΒΑΔΗΝΟΥ (ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ).
ΠΑΡΑΝΙΚΑΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ζ΄
1872-1873
1874
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.