Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΜΥΡΛΕΙΑΣ ΄Η ΑΠΑΜΕΙΑΣ .
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ/ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Ε΄
1870-1871
1872
ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ