Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ
ΑΘ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ε΄
1870-1871
1872
ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ