Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ, ΔΙ' ΩΝ ΛΕΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ ΕΑΛΩ.
DETHIER Dr.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ε΄
1870-1871
1872
ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ