Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΣΕΠΤΙΜΙΟΥ ΣΕΒΗΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΤΙΣΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΜΙLLINGEN
J.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ε΄
1870-1871
1872
ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ.